Bussen er den mest miljøvenlige transportform

Det er ikke kun passagerens privatøkonomi, der vinder, når man sætter sig på et sæde i en fjernbus eller en turistbus. Miljøet vinder også.

Danske Busvognmænd har beregnet miljøbelastningen ved fjernbusserne og sammenlignet den med tilsvarende rejser med tog og bil. Fjernbusserne er den grønneste transportform og udleder færre skadelige stoffer (til gavn for miljøet) og mindre CO2 (til gavn for klimaet) pr. passager.

Af nedenstående tabel fremgår emissionerne pr. passager på strækningen København - Aarhus med tre forskellige transportmidler.

 

Partikler 
(g)

NOx 
(g)

SO2
(g)

CO
(g)

HC
(g)

CO2
(g)

Energi
(MJ)

Fjernbus, Euro 6 0,03 2,59 0,2 7,49 0,2 6.300 85,14
IC 3 Lyntog 0,35 45,94 1,78 4,86 2,23 7.922 107,05
Personbil, Diesel 1,4-2,0 liter, Euro 6 0,13 29,42 0,45 1,48 0,51 13.919 188,1


Beregningerne er foretaget af Danske Busvognmænd med TEMA2015 - Transportministeriets værktøj til beregning af transporters energiforbrug og emissioner i Danmark.

På strækningen mellem København og Aarhus udledes 6,3 kg CO2 pr. person i fjernbussen. Der udledes 26 procent mere CO2 pr. passager i et IC3-lyntog på samme strækning (7,9 kg), mens bilpassagererne må notere sig for 13,9 kg. CO2-udledning – over dobbelt så meget som for buspassagererne.

Fjernbustrafikken er ikke blot bedre for klimaet takket være en lavere CO2-udledning. Den har også et lavt niveau for udledningen af skadelige partikler, kvælstof, svovldioxid og kulbrinte. Kun udledningen af kulilte (CO) er højere end for de andre transportformer. Udledningen af disse stoffer fra trafikken påvirker i høj grad folks sundhed og spiller derfor en ekstra stor rolle, når der køres i byområder.

Tilbage