Vi gemmer glemte sager

Chaufføren sørger for, at glemte sager i bussen ender på Abildskous kontor i Århus. Her vil de blive opbevaret i et kort tidsrum.


Aflevering til Politiets hittegodskontor

Personlige papirer, punge, nøgler, kontante penge, ure, smykker, tasker, telefoner, bankkort, kørekort og lignende værdigenstande skal tillige med særligt værdifulde beklædningsgenstande afleveres til Politiet snarest muligt medmindre ejer kendes og udlevering hurtigt kan foretages.


Øvrige hittegodseffekter

Fx beklædning, sko, sportstøj, håndklæder, vanter, handsker og lignende der er værdiløse eller af så ringe værdi, at de ikke kan bære omkostningerne ved auktionssalg, destrueres eller udleveres til almennyttige eller velgørende formål, når der er forløbet 4 uger fra modtagelsen af hittegodset.


Har du glemt noget?

Hvis du har glemt noget i en af vores busser, kan du efterlyse det ved hjælp af denne formular.