Stor rabat på pensionistbilletter

Alle som er fyldt 65 år* samt førtidspensionister** kan købe pensionistbilletter med op til 50% rabat baseret på ikke rabatterede enkeltbilletter mandage til torsdage (ekskl. på store rejsedage, dvs. onsdag før Påske, skærtorsdag, 2. Påskedag, dagen før St. Bededag, dagen før og på Kr. Himmelfartsdag, 2. pinsedag og fra og med 22. december og til og med 1. januar). Fredage, lørdage og søndage samt på de store rejsedage kan pensionistbilletter** købes med op til 25% rabat baseret på ikke rabatterede enkeltbilletter.

* Alderspensionister skal på forlangende forevise sundhedskort, kørekort eller pas. 

** Førtidspensionister skal enten forevise pensionsmeddelelse fra kommunen eller forevise legitimationskort udstedt af trafikselskab. Ved forevisning af pensionsmeddelese skal på forlangende også kunne fremvises sundhedskort, kørekort eller pas. Pensionsmeddelelsen må ikke være over 1 år gammel.

Legitimationskortet fås gratis på stationer og lignende steder, hvor billetter til fjerntrafik sælges. Pensionsmeddelelsen må ikke være over 1 år gammelt og der skal medbringes pasfoto.