Køb af billet

Køb billetten online

Mange spørger om, hvor og hvordan man køber en billet. Svaret er ganske enkelt. Det gør man online på vores hjemmeside eller via vores app.

Der kan online reserveres 60 dage frem, hvis køreplaner for hele denne periode er færdiggjort og indtastet, men vi kan ikke garantere herfor. 


Køb billet i bussen

Det er dog også muligt at stige på bussen og købe en billet hos chaufføren. Som betaling i bussen kan man betale med både kontanter og Dankort. Køb af billeter i bussen er til de gældende priser for billetkøb i bussen. Se venligst billetpriser her.

Der kan telefonisk reserveres 30 dage frem i tiden på afgange over Fyn via Storebæltsbroen.

Det kan dog forekomme, at der på udvalgte rejsedage kun kan bestilles plads og købes billet online på afgange over Fyn.

Der kan altid kun bestilles plads og købes billet online på afgange, hvor vi anvender Mols-Linien.

Rabatbilletter (Grønne, blå, gule og røde og lilla (event) billetter) kan kun købes online.

Kombibilletter vedrørende rejser med Lokaltoget til og fra Vig st. kan kun købes online.

Kombibilletter vedrørende rejser med Arriva og Linie888 kan kun købes online.

Kombibilletter vedrørende rejser med Swebus og Linie888 kan kun købes online.

Uanset at der på vores hjemmeside og via vores app. p.t. i praksis kan reserveres på kombirejserne ved angivelse af et klippekorts terminalnummer, kan der ikke betales med klippekort på kombirejserne. Ligeledes kan billetter ikke købes i bussen.

Bemærk venligst! På grund af ofte lange svartider ved betaling med andre kort end Dankort, er vi nødt til at bede vores kunder, som kun har disse kort, om at have kontanter med til betalingen.