Læs hele bestemmelsen for takst- og befordringsregulativet her

1. Billettering og kontrol

Kun personer, som har gyldig billet eller kort, kan befordres på busruten. Billettering foregår i bussen. Kunden bør umiddelbart efter køb af billet kontrollere, at billetten er korrekt hvad angår type og pris samt ved billetkøb i bussen, at eventuelle byttepenge stemmer.

Ved billetkøb i bussen er senere ændringer ikke mulig. Billetter og kort skal opbevares under kørslen og forevises på forlangende af chaufføren eller kontrollør. Hvis man under kontrol ikke har gyldig rejsehjemmel, vil man blive opkrævet en kontrolafgift på 2 gange prisen for en ikke rabatteret enkeltbillet på strækningen.

Billetter og kort må ikke overstreges, påføres tilføjelser eller på anden måde ændres. Kort og billetter, som bliver misbrugt, kan inddrages.

10-turs kort er ikke personlige, og flere personer kan rejse på samme kort, når der billetteres for hver person.


2. Afbestilling og refusion

Billetter købt på vores hjemmeside eller via vores app:
Ikke rabatterede enkeltbilletter samt blå, røde og lilla (event) billetter kan refunderes. Grønne billetter kan ikke refunderes.

Ved rettidig afbestilling refunderes købte billetter efter nedenfor beskrevne regler:

Grønne billetter kan afbestilles, men de bliver ikke refunderet.

Blå og røde billetter skal afbestilles på vores hjemmeside senest 2 timer før planlagt afgangstidspunkt, hvis refundering ønskes.

Lilla billetter (Event) skal afbestilles på vores hjemmeside senest 24 timer før planlagt afgangstidspunkt, hvis refundering ønskes.

Ikke rabatterede enkeltbilletter skal afbestilles på vores hjemmeside senest 2 timer før planlagt afgangstidspunkt, hvis refundering ønskes.

Ved rettidig afbestilling tilbageføres det betalte beløb eksklusiv eventuelt kortgebyr til den konto, der hører til det ved betalingen anvendte betalingskort. Beløbet er normalt tilbageført i løbet af 1 - 3 bankdage.

Ikke anvendte billetter kompenseres ikke. Det vil også være gældende for købte billetter, der ikke er afbestilt efter ovenfor beskrevne regler.

Billetter købt i bussen:
Delvist benyttede 10-turskort kan indenfor 1 år efter udstedelsen refunderes: 10-turskort med differencen mellem kortet pris og prisen på en ikke rabatteret enkeltbillet på strækningen x antal benyttede klip/rejser + ekspeditionsgebyr på p.t. kr. 100.

Der kan ikke gives erstatning på bortkomne billetter og kort.


3. Børnebilletter

Børn til og med 15 år kan rejse på en børnebillet. En betalende voksen kan medtage op til 2 børn under 12 år gratis*. Et betalende barn kan medtage et andet barn under 12 år gratis*.

Dokumentation på alder skal kunne forevises på forlangende.

Der kan ikke medtages børn uden beregning på grønne billetter.

Der kan ikke medtages børn uden beregning på lilla (event) billetter.

Grupper på mere end 9 personer kan ikke længere medtage børn uden beregning.

* Påstigning på samme stoppested som betalende voksen/barn.


4. Studie- og ungdomsbilletter

Mod forevisning af gyldigt studie eller ungdomskort kan der købes billetter med op til 50% rabat baseret på ikke rabatterede enkeltbilletter mandage til torsdage (ekskl. på store rejsedage: onsdag før Påske, Skærtorsdag, 2. Påskedag, dagen før St. Bededag, dagen før og på Kr. Himmelfartsdag, 2. Pinsedag og fra og med 22. december og til og med 1. januar). Fredage, lørdage og søndage samt på de store rejsedage kan studie- og ungdomsbilletter købes med op til 25% rabat baseret på ikke rabatterede enkeltbilletter.

Gyldige studie- og ungdomskort

  • Studiekort med foto og udløbsdato. Både dansk og udenlandsk studiekort accepteres. 
  • Studiekort med foto og indskrivningsdato (maksimalt 1 år fra indskrivningsdatoen). 
  • Studiekort med foto og indskrivningsbevis (maksimalt 1 år fra udprintsdatoen på indskrivningsbevis). 
  • ISIC studiekort med foto og udløbsdato. 
  • Gyldigt ungdomskort. (Udstedes af Trafikselskabet NT, Midttrafik, FynBus, Sydtrafik og Movia).
  • Gyldigt digitalt studiekort fra Studiz (www.studiz.dk).
  • Wildcard (må også forevises digitalt). Der skal medbringes legitimation i form af, sundhedskort, kørekort eller Pas.

5. Pensionistbilletter

Alle som er fyldt 65 år* samt førtidspensionister** kan købe pensionistbilletter med op til 50% rabat baseret på ikke rabatterede enkeltbilletter mandage til torsdage (ekskl. på store rejsedage, dvs. onsdag før Påske, Skærtorsdag, 2. Påskedag, dagen før St. Bededag, dagen før og på Kr. Himmelfartsdag, 2. Pinsedag og fra og med 22. december og til og med 1. januar). Fredage, lørdage og søndage samt på de store rejsedage kan pensionistbilletter** købes med op til 25% rabat baseret på ikke rabatterede enkeltbilletter.

* Alderspensionister skal på forlangende forevise sundhedskort, kørekort eller pas.
** Førtidspensionister skal enten forevise pensionsmeddelelse fra kommunen eller forevise legitimationskort udstedt af trafikselskab. Ved forevisning af pensionsmeddelese skal på forlangende også kunne fremvises sundhedskort, kørekort eller pas. Pensionsmeddelelsen må ikke være over 1 år gammel. Legitimationskortet fås gratis på stationer og lignende steder, hvor billetter til fjerntrafik sælges. Pensionsmeddelelsen må ikke være over 1 år gammelt og der skal medbringes pasfoto.


6. Værnepligtige

Mod forevisning af dokumentation samt legitimation kan danske værnepligtige rejse gratis.


7. Blinde og svagtseende

Blinde og svagtseende kan mod aflevering af billetter udstedt af Dansk Blindesamfund købe enkeltbilletter til ikke rabatteret børnebillettakst. Førerhund medtages gratis.


8. Ledsagekort

Ledsagekortet udstedes af Danske Handicaporganisationer. Mod forevisning af ledsagekortet kan indehaveren købe enkeltbilletter til:

1) Sig selv til ikke rabatteret børnebillettakst på strækningen.
2) Sin ledsager til ikke rabatteret børnebillettakst på strækningen.
3) Sig selv og sin ledsager til ikke rabatteret børnebillettakst på strækningen.


9. Kørestolsbrugere

For at sikre en ordentlig service skal kørestolsbrugere, som er afhængige af elstole, bestille plads minimum 36 timer før afrejsen på tlf. +45 70 210 888. Kørestole, der kan klappes sammen, kan komme med bussen som almindeligt rejsegods. Begge typer kørestole transporteres uden beregning.


10. Transport af dyr

Kæledyr, som chaufføren skønner ikke vil være til gene for de øvrige passagerer, kan medtages i bussen mod betaling

Førerhunde medtages dog gratis. Alle dyr transporteres på gulvet i bussen, hvis de ikke kan være på skødet om nødvendigt i taske, bur, kurv eller lignende. 


11. Betaling

Betaling af billetter skal foretages senest i bussen før afgang. I bussen modtages kontanter eller Dankort (andre betalingskort og checks kan ikke anvendes som betalingsmiddel).

Ved køb af kontantbilletter i bussen modtages beløb på op til nærmeste 100 kr. af billetprisen, da vi som oftest ikke kan give tilbage på 500- og 1000-kronesedler.

Ved betaling online på vores hjemmeside eller via vores app. skal reservationer og betalinger foretages senest ½ time før planlagt afgangstidspunkt. Reservationer og billetkøb er gyldige indtil 15 min. før planlagte afgangstidspunkter.

Grønne, blå, røde og lilla (event) billetter kan kun købes online på vores hjemmeside eller via vores app.

Billetter er kun gyldige på den valgte afgang (rejsedag og afrejsetidspunkt). Købte billetter kan i bussen vises på papir, bærbar PC, tablet eller mobiltelefonskærm på minimum 4 tommer.

Billetten skal være klar til fremvisning ved billettering. Det er den rejsendes eget ansvar at kunne forevise sit Print-selv-ID ved billettering. Print-selv-ID kan være enten pas, kørekort, sundhedskort på den rejsende eller betalingskortet, der blev benyttet ved køb af billetten. Manglende forevisning af forannævnte vil medføre, at den fremviste billet ikke kan anvendes. Den allerede købte billet kan ikke refunderes.

Det er kundens eget ansvar at medbringe den nødvendige dokumentation ved køb af børnebilletter, studie- og ungdomsbilletter, pensionistbilletter og køb baseret på ledsagekortet udstedt af Danske Handicaporganisationer. Værnepligtige skal for at rejse gratis forevise den nødvendige dokumentation. Manglende dokumentation vil medføre, at den fremviste billet ikke kan anvendes. Den allerede købte billet kan ikke refunderes. Det betalte beløb for billetten kan dog modregnes ved samtidig køb i bussen af en ikke rabatteret enkeltbillet (køb i bus pris) på strækningen.

Print-selv billetter kan kun købes på vores hjemmeside eller via vores app.

Der opkræves ikke gebyr ved køb af billetter bortset for kortgebyr ved betaling med betalingskort. Dankort/visa dankort er dog undtaget for kortgebyr.

Opstår der tvivl om de købte billetter, skal man kontakte Abildskou på tlf. +45 70 210 888.

Enhver form for misbrug, svindel mv. vil medføre øjeblikkelig politianmeldelse.

Ved køb af billetter via vores hjemmeside eller via vores app frasiger køber sig sin 14 dages fortrydelsesret.


12. Bagage og rejsegods

Håndbagage kan medtages i bussen, såfremt pladsforholdende efter chaufførens skøn tillader det. I modsat fald anbringes håndbagage i bussens bagagerum.

Der ydes ikke erstatning for eventuelle skader på rejsegods, herunder for beskadigede effekter i kufferter, rygsække, rejsetasker mv., der ikke var ordentligt pakket ind eller tilstrækkeligt beskyttet.

Bortkommen bagage og rejsegods erstattes ikke. Det anbefales, at der tegnes en forsikring til dækning af beskadiget eller bortkommen bagage, samt at der påføres navn på bagagen. Passagererne har selv ansvaret for, at kufferter og anden bagage kommer med bussen og bør kontrollere, at dette finder sted.

Hver passager kan max. medtage 20 kg. rejsegods (max. 12 kg. pr. stk. rejsegods), og det skal omfangsmæssigt ligge indenfor, hvad der må skønnes almindeligt/rimeligt. Hvis chaufføren bedømmer, at omfanget af bagage er for stort, kan han nægte at tage det med eller kræve særskilt betaling.


13.  Cykler, barnevogne og klapvogne

Cykler, barnevogne og klapvogne medtages som rejsegods i det omfang pladsforholdende efter chaufførens skøn tillader det. Der skal inden afrejsen bestilles plads.

Hvis cykler, barnevogne og klapvogne medbringes, skal kunden møde op 20 minutter før planlagt afgangstidspunkt.

Vi medtager ikke cykler, der ikke umiddelbart kan hænges på stativ bag på bussen. Vi medtager derfor ikke ladcykler, elcykler og andre specielle cykler.  

Cykler og barnevogne kan ikke afsættes i færgehavnene.

Barnevogne skal kunne skilles ad grundet højde på bussernes bagagerum.


14. Tobaksrygning

Tobaksrygning er ikke tilladt i bussen.


15. Is, mad og drikkevarer

Det er ikke tilladt at nyde is, mad og drikkevarer i bussen. Se venligst bagage og fødevarer.


16. Berusede personer

Kendeligt påvirkede personer befordres ikke.


17. Glemte genstande.

Glemte genstande opbevares i et kortere tidsrum hos:

Abildskou A/S
Graham Bells Vej 40
8200 Århus N.

Se venligst www.linie888.dk for yderligere information.


18. Sikkerhedssele

Sikkerhedssele skal benyttes under hele rejsen.


19. Almindelige bestemmelser

Personer, som udsætter bussen for beskadigelser, er til ulempe for chaufføren eller øvrige rejsende eller på anden måde hindrer en rimelig efter chaufførens skøn afvikling af kørslen, kan af chaufføren sættes af bussen. Ved beskadigelse af bussen pådrager skadevolder sig et erstatningsansvar.

Chaufførens anvisninger skal følges.

Chaufførens fortolkning af takst- og befordringsregulativet er umiddelbart gældende.

Det kan undtagelsesvis forekomme, at ved afgange med færge skal nogle af de rejsende selv gå til og fra borde med deres bagage. Vi giver ingen kompensation herfor.

Abildskou forbeholder sig ret til ved færgeaflysninger, kapacitetsbegrænsninger på færgerne, forsinkelser mm. at køre afgange over Fyn via Storebæltsbroen. Der ydes ikke kompensation herfor.

Der kan på afgange være nødvendigt med busskifte. Chaufføren orienterer herom.

I perioder med frost kan det være nødvendigt på grund af mulige frostsprængninger at lukke for toiletterne i busserne. I den udstrækning det er muligt, vil chaufføren holde ind ved offentlige toiletter efter kunders anmodning.

Det er kundens eget ansvar via Abildskous hjemmeside at holde sig orienteret om forsinkelser, forstyrrelser og aflysninger af afgange. I det omfang det tidsmæssigt og resoursemæssigt er muligt, vil Abildskou forsøge at orientere de berørte kunder via SMS, e-mail eller telefonisk. Der ydes ikke kompensation for manglende orientering fra Abildskou.

Abildskou påtager sig intet ansvar for forsinkelser eller forstyrrelser i driften, tilslutning til anden trafikforbindelse eller manglende plads i busserne. Selskabet forbeholder sig ret til ændringer i køreplaner og regulativer. Der gives ingen kompensation herfor.

Der er gratis Wi-Fi i Abildskous egne busser. Abildskou yder ikke kompensation ved tekniske problemer eller varierende kvalitet af internetforbindelsen under rejsen. Abildskou kan af kapacitetsmæssige årsager mv. have behov for at entrere med underleverandører. Der vil som oftest ikke være Wi-Fi i disse busser, hvilket der ligeledes ikke ydes kompensation for.


20. Afsætning og opsamling af passagerer

Der befordres ikke passagerer internt mellem byerne på Sjælland, men vi befordrer passagerer mellem udvalgte byer i Jylland på basis af Trafikselskabet NT´s og Midttrafiks pristakster.

Abildskou standser ikke ved stoppesteder, hvis ingen af passagererne i bussen ønsker afsætning, og det kan forekomme, at vi ikke standser for opsamling ved stoppesteder, hvis ingen kunder har reserveret plads.

Mellem de udvalgte byer i Jylland, hvor vi befordrer passagerer, skal der p.t. ikke reserveres plads eller forudbetales, og busserne standser derfor på disse stoppesteder.


21. Ankenævn

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro behandler klager fra kunder over problemer oplevet i bus, tog eller metro, hvis kunden allerede har rettet henvendelse til trafikselskabet uden at opnå en for kundens synspunkt tilfredsstillende ordning. Se venligst Ankenævnets hjemmeside: http://www.abtm.dk/.

Se evt. Dit Europa for bus- og rutebilpassagerers rettigheder eller besøg Forbrugerrådet Tænks Passagerpulsen, der arbejder for at skabe de bedste rammer for brugerne af bus, tog og metro.


Gældende fra 14.10.2015 indtil ny udstedes. Kontakt venligst Abildskou hvis tvivlsspørgsmål.