Læs hele bestemmelsen for takst- og befordringsregulativet online her for Linie 888

 

Ved bestilling af rejse med afgang f.o.m. 01.04.2017, bemærk venligst at transporten udføres i navnet, på vegne af og på regning for FlixBus Danmark ApS (Østergade 13, 1100 København K, Danmark, CVR-nr. 37950467, moms-nr. DK37950467) under ansvar af Abildskou A/S (Blomstervej 58, 8381 Tilst, Danmark, CVR-nr. 25280334, moms-nr. DK25280334), formidlet af FlixMobility GmbH (Birketweg 33, 80639 München, Tyskland, HRB 197620, moms-nr: DE283764680). 

 

1. Billettering og kontrol

Kun personer, som har gyldig billet eller kort, kan befordres på busruten. Billettering foregår i bussen. Kunden bør umiddelbart efter køb af billet kontrollere, at billetten er korrekt hvad angår type og pris samt ved billetkøb i bussen, at eventuelle byttepenge stemmer.

Ved billetkøb i bussen er senere ændringer ikke mulig. Billetter og kort skal opbevares under kørslen og forevises på forlangende af chaufføren eller kontrollør. Hvis man under kontrol ikke har gyldig rejsehjemmel, vil man blive opkrævet en kontrolafgift på 2 gange prisen for en ikke rabatteret enkeltbillet på strækningen.

Billetter og kort må ikke overstreges, påføres tilføjelser eller på anden måde ændres. Kort og billetter, som bliver misbrugt, kan inddrages.

10-turs kort er ikke personlige, og flere personer kan rejse på samme kort, når der billetteres for hver person.


2. Afbestilling og refusion

Billetter refunderes kun, hvis der er tilkøbt en afbestillingsforsikring. Se venligst reglerne nedenfor.

Flex 24 timer - Afbestilling senest 24 timer før planlagt afgangstidspunkt.

Flex 1 time - Afbestilling senest 1 time før planlagt afgangstidspunkt.

Ultra Flex - Afbestilling senest 2 timer efter planlagt afgangstidspunkt.

Ved rettidig afbestilling tilbageføres det betalte beløb eksklusiv udgiften til afbestillingsforsikring og kortgebyr til den konto, der hører til det ved betalingen anvendte betalingskort eller kreditkort. Beløbet er normalt tilbageført i løbet af 1 - 5 bankdage. 

Ikke anvendte billetter kompenseres ikke. 

Billetter købt i bussen:
Delvist benyttede 10-turskort kan indenfor 1 år efter udstedelsen refunderes: 10-turskort med differencen mellem kortet pris og prisen på en ikke rabatteret enkeltbillet på strækningen x antal benyttede klip/rejser + ekspeditionsgebyr på p.t. kr. 100.

Der kan ikke gives erstatning på bortkomne billetter og kort.


3. Børnebilletter

Børn til og med 15 år kan rejse på en børnebillet. En betalende voksen kan medtage op til 2 børn under 12 år gratis*. Et betalende barn kan medtage et andet barn under 12 år gratis*.

Dokumentation på alder skal kunne forevises på forlangende.

Der kan ikke medtages børn uden beregning på lilla (event) billetter.

Grupper på mere end 9 personer kan ikke medtage børn uden beregning.

* Påstigning på samme stoppested som betalende voksen/barn.


4. Studie- og ungdomsbilletter

Mod forevisning af gyldigt studie eller ungdomskort kan der købes billetter med op til 50% rabat baseret på ikke rabatterede enkeltbilletter mandage til torsdage (ekskl. på store rejsedage: onsdag før Påske, Skærtorsdag, 2. Påskedag, dagen før St. Bededag, dagen før og på Kr. Himmelfartsdag, 2. Pinsedag og fra og med 22. december og til og med 1. januar). Fredage, lørdage og søndage samt på de store rejsedage kan studie- og ungdomsbilletter købes med op til 25% rabat baseret på ikke rabatterede enkeltbilletter.

Gyldige studie- og ungdomskort

  • Studiekort med foto og udløbsdato. Både dansk og udenlandsk studiekort accepteres. 
  • Studiekort med foto og indskrivningsdato (maksimalt 1 år fra indskrivningsdatoen). 
  • Studiekort med foto og indskrivningsbevis (maksimalt 1 år fra udprintsdatoen på indskrivningsbevis). 
  • ISIC studiekort med foto og udløbsdato. 
  • Gyldigt ungdomskort. (Udstedes af Trafikselskabet NT, Midttrafik, FynBus, Sydtrafik, DSB og Movia).
  • Gyldigt digitalt studiekort fra Studiz (www.studiz.dk).

5. Pensionistbilletter

Alle som er fyldt 65 år* samt førtidspensionister** kan købe pensionistbilletter med op til 50% rabat baseret på ikke rabatterede enkeltbilletter mandage til torsdage (ekskl. på store rejsedage, dvs. onsdag før Påske, Skærtorsdag, 2. Påskedag, dagen før St. Bededag, dagen før og på Kr. Himmelfartsdag, 2. Pinsedag og fra og med 22. december og til og med 1. januar). Fredage, lørdage og søndage samt på de store rejsedage kan pensionistbilletter** købes med op til 25% rabat baseret på ikke rabatterede enkeltbilletter.

* Alderspensionister skal på forlangende forevise sundhedskort, kørekort eller pas.


** Førtidspensionister skal enten forevise pensionsmeddelelse fra kommunen eller forevise legitimationskort udstedt af trafikselskab. Ved forevisning af pensionsmeddelelse skal på forlangende også kunne fremvises sundhedskort, kørekort eller pas. Pensionsmeddelelsen må ikke være over 1 år gammel. Legitimationskortet fås gratis på stationer og lignende steder, hvor billetter til fjerntrafik sælges. Pensionsmeddelelsen må ikke være over 1 år gammelt og der skal medbringes pasfoto.


6. Værnepligtige

Mod forevisning af dokumentation samt legitimation kan danske værnepligtige rejse gratis. Der kan kun reserveres telefonisk.


7. Blinde og svagtseende

Blinde og svagtseende kan mod aflevering af billetter udstedt af Dansk Blindesamfund købe enkeltbilletter til ikke rabatteret børnebillettakst. Førerhund medtages gratis.


8. Ledsagekort

Ledsagekortet udstedes af Danske Handicaporganisationer. Mod forevisning af ledsagekortet kan indehaveren købe enkeltbilletter til:

1) Sig selv til ikke rabatteret børnebillettakst på strækningen.
2) Sig selv og sin ledsager til ikke rabatteret børnebillettakst på strækningen.


9. Handicappede

For at sikre en ordentlig service skal kørestolsbrugere, som er afhængige af el kørestole, bestille plads minimum 36 timer før afrejsen på tlf. +45 70 210 888. Kørestole, der kan klappes sammen, kan komme med bussen som almindeligt rejsegods. Begge typer kørestole transporteres uden beregning.

Handicappede kan få hjælp til at komme ind og ud af bussen.

Handicappede kan få hjælp med bagage op til 20 kg. (max 12 kg. pr. stk. bagage).


10. Transport af dyr

Kæledyr, som chaufføren skønner ikke vil være til gene for de øvrige passagerer, kan medtages i bussen mod betaling.

Førerhunde medtages dog gratis. Alle dyr transporteres på gulvet i bussen, hvis de ikke kan være på skødet om nødvendigt i taske, bur, kurv eller lignende. 


11. Bestilling og betaling

Der kan telefonisk reserveres 30 dage frem i tiden på afgange over Fyn via Storebæltsbroen.

Det kan dog forekomme, at der på udvalgte rejsedage kun kan bestilles plads og købes billet online på afgange over Fyn.

Der kan altid kun bestilles plads og købes billet online på afgange, hvor vi anvender Mols-Linien.

Der kan online reserveres 60 dage frem, hvis køreplaner for hele denne periode er færdiggjort og indtastet, men vi kan ikke garantere herfor.

Betaling af billetter skal foretages senest i bussen før afgang. I bussen modtages kontanter eller Dankort (andre betalingskort og checks kan ikke anvendes som betalingsmiddel).

Ved køb af kontantbilletter i bussen modtages beløb på op til nærmeste 100 kr. af billetprisen, da vi som oftest ikke kan give tilbage på 500- og 1000-kronesedler.

Ved betaling online på vores hjemmeside eller via vores app. skal reservationer og betalinger foretages senest ½ time før planlagt afgangstidspunkt. Reservationer og billetkøb er gyldige indtil 15 min. før planlagte afgangstidspunkter.

Rabatbilletter (Grønne, blå, gule, røde og lilla (event) billetter) kan kun købes online på vores hjemmeside eller via vores app.

Kombibilletter vedrørende rejser med Lokaltoget til og fra Vig St. kan kun købes online.

Kombibilletter vedrørende rejser med Arriva og Linie 888 kan kun købes online. 

Kombibilletter vedrørende rejser med Swebus og Linie 888 kan kun købes online. 

Uanset at der på vores hjemmeside og via vores app. p.t. i praksis kan reserveres på kombirejserne ved angivelse af et klippekorts terminalnummer, kan der ikke betales med klippekort på kombirejserne. Ligeledes kan billetter ikke købes i bussen.

Billetter er kun gyldige på den valgte afgang (rejsedag og afrejsetidspunkt). Købte billetter kan i bussen vises på papir, bærbar PC, tablet eller mobiltelefonskærm på minimum 4 tommer.

Billetten skal være klar til fremvisning ved billettering. Det er den rejsendes eget ansvar at kunne forevise sit Print-selv-ID ved billettering. Print-selv-ID kan være pas, kørekort eller sundhedskort på den rejsende. Manglende forevisning af forannævnte vil medføre, at den fremviste billet ikke kan anvendes. Den allerede købte billet kan ikke refunderes.

Det er kundens eget ansvar at medbringe den nødvendige dokumentation ved køb af børnebilletter, studie- og ungdomsbilletter, pensionistbilletter og køb baseret på ledsagekortet udstedt af Danske Handicaporganisationer. Værnepligtige skal for at rejse gratis forevise den nødvendige dokumentation. Manglende dokumentation vil medføre, at den fremviste billet ikke kan anvendes. Den allerede købte billet kan ikke refunderes. Det betalte beløb for billetten kan dog modregnes ved samtidig køb i bussen af en ikke rabatteret enkeltbillet (køb i bus pris) på strækningen.

Der opkræves ikke gebyrer ved køb af billetter bortset fra kortgebyr ved betaling med betalingskort og kreditkort. For så vidt angår kortgebyrerne henvises til kortudstedernes hjemmesider.

Der kan online købes afbestillingsforsikring i forbindelse med billetkøb: 

Flex 24 timer - Afbestilling senest 24 timer før planlagt afgangstidspunkt. 

Flex 1 time - Afbestilling senest 1 time før planlagt afgangstidspunkt. 

Ultra Flex - Afbestilling senest 2 timer efter planlagt afgangstidspunkt. 

De oplyste priser ved køb af afbestillingsforsikring er pr. person pr. afgang. 

Opstår der tvivl om de købte billetter, skal man kontakte Abildskou på tlf. +45 70 210 888.

Enhver form for misbrug, svindel mv. vil medføre øjeblikkelig politianmeldelse.

Aftaler om personbefordring er undtaget reglen om fortrydelsesret i forbrugeraftaleloven.


12. Bagage og rejsegods

Håndbagage kan medtages i bussen, såfremt pladsforholdende efter chaufførens skøn tillader det. I modsat fald anbringes håndbagage i bussens bagagerum.

Der ydes ikke erstatning for eventuelle skader på rejsegods, herunder for beskadigede effekter i kufferter, rygsække, rejsetasker mv., der ikke var ordentligt pakket ind eller tilstrækkeligt beskyttet.

Bortkommen bagage og rejsegods erstattes ikke. Det anbefales, at der tegnes en forsikring til dækning af beskadiget eller bortkommen bagage, samt at der påføres navn på bagagen. Passagererne har selv ansvaret for, at kufferter og anden bagage kommer med bussen og bør kontrollere, at dette finder sted.

Hver passager kan max. medtage 20 kg. rejsegods (max. 12 kg. pr. stk. rejsegods), og det skal omfangsmæssigt ligge indenfor, hvad der må skønnes almindeligt/rimeligt. En almindelig kuffert og en lille taske kan medtages uden ekstra omkostninger. Hvis chaufføren bedømmer, at omfanget af bagage er for stort, kan han nægte at tage det med eller kræve særskilt betaling.

Der kan på hjemmeside og app. tilkøbes plads til ekstra kuffert/taske. Der kan ligeledes tilkøbes plads til specialbagage: Golftasker, ski, surfbrætter med en maksimal længde på 220 cm eller musikinstrumenter, der ikke vejer over 40 kg.


13.  Cykler, barnevogne og klapvogne

Cykler, barnevogne og klapvogne medtages som rejsegods i det omfang pladsforholdende efter chaufførens skøn tillader det. Der skal inden afrejsen bestilles plads.

Hvis cykler, barnevogne og klapvogne medbringes, skal kunden møde op 20 minutter før planlagt afgangstidspunkt.

Vi medtager ikke cykler, der ikke umiddelbart kan hænges på stativ bag på bussen. Vi medtager derfor ikke ladcykler, el cykler og andre specielle cykler.  

Cykler og barnevogne kan ikke afsættes i færgehavnene.

Barnevogne skal kunne skilles ad grundet højde på bussernes bagagerum.

Der ydes ikke erstatning for eventuelle skader på cykler, barnevogne og klapvogne.


14. Tobaksrygning

Tobaksrygning er ikke tilladt i bussen.


15. Is, mad og drikkevarer

Det er ikke tilladt at nyde is, mad og drikkevarer i bussen. Se venligst bagage og fødevarer.


16. Berusede personer

Kendeligt påvirkede personer befordres ikke.


17. Hittegods.

Glemte genstande opbevares i et kortere tidsrum hos:

Abildskou A/S
Blomstervej 58
8381 Tilst / Aarhus

Se venligst www.linie888.dk for yderligere information.


18. Sikkerhedssele

Sikkerhedssele skal benyttes under hele rejsen. 

Børn på tre år og derover med en højde på under 135 cm skal anvende sikkerhedssele eller andet godkendt sikkerhedsudstyr, i det omfang siddepladsen er forsynet hermed. Der er ikke krav om fastspænding af børn under tre år ved befordring i busser.


19. Almindelige bestemmelser

Personer, som udsætter bussen for beskadigelser, er til ulempe for chaufføren eller øvrige rejsende eller på anden måde hindrer en rimelig efter chaufførens skøn afvikling af kørslen, kan af chaufføren sættes af bussen. Ved beskadigelse af bussen pådrager skadevolder sig et erstatningsansvar.

Chaufførens anvisninger skal følges.

Chaufførens fortolkning af takst- og befordringsregulativet er umiddelbart gældende.

Det kan undtagelsesvis forekomme, at ved afgange med færge skal nogle af de rejsende selv gå til og fra borde med deres bagage. Vi giver ingen kompensation herfor.

Abildskou forbeholder sig ret til ved færgeaflysninger, kapacitetsbegrænsninger på færgerne, forsinkelser mm. at køre afgange over Fyn via Storebæltsbroen. Der ydes ikke kompensation herfor.

Der kan på afgange være nødvendigt med busskifte. Chaufføren orienterer herom.

I perioder med frost kan det være nødvendigt på grund af mulige frostsprængninger at lukke for toiletterne i busserne. I den udstrækning det er muligt, vil chaufføren holde ind ved offentlige toiletter efter kunders anmodning.

Det anbefales, at kunderne på Abildskous hjemmeside holder sig orienteret om væsentlige forsinkelser, forstyrrelser og aflysninger af afgange. Der henvises i øvrigt til følgende hjemmesider: www.molslinien.dk, www.dmi.dk og www.storebaelt.dk.

Abildskou påtager sig ikke yderligere ansvar for forsinkelser eller forstyrrelser i driften, tilslutning til anden trafikforbindelse eller manglende plads i busserne end det i EU Forordning nr. 181/2011 af 16. februar 2011 angivne.

Abildskou forbeholder sig ret til ændringer i køreplaner og regulativer.

Der er gratis Wi-Fi i Abildskous egne busser. Abildskou yder ikke kompensation ved tekniske problemer eller varierende kvalitet af internetforbindelsen under rejsen. Abildskou kan af kapacitetsmæssige årsager mv. have behov for at entrere med underleverandører. Der vil som oftest ikke være Wi-Fi i disse busser, hvilket der ligeledes ikke ydes kompensation for.

Ved kombirejser med Arriva og Linie 888 foregår rejserne med Arriva efter Arrivas regulativ og rejserne med Linie 888 efter Abildskous regulativ.

Arrivas hjemmeside: www.arriva.dk.

Ved kombirejser med Swebus og Linie 888 foregår rejserne med Swebus efter Swebus´ regulativ og rejserne med Linie 888 efter Abildskou regulativ.

Swebus´ hjemmeside: www.swebus.se.


20. Afsætning og opsamling af passagerer

Der befordres ikke passagerer internt mellem byerne på Sjælland, men vi befordrer passagerer mellem udvalgte byer i Jylland på basis af Trafikselskabet NT´s og Midttrafiks pristakster.

Abildskou standser ikke ved stoppesteder, hvis ingen af passagererne i bussen ønsker afsætning, og det kan forekomme, at vi ikke standser for opsamling ved stoppesteder, hvis ingen kunder har reserveret plads derfra.

Mellem de udvalgte byer i Jylland, hvor vi befordrer passagerer, skal der p.t. ikke reserveres plads eller forudbetales, og busserne standser derfor på disse stoppesteder.


21. Buspassageres rettigheder

Der henvises til forordning nr. 181/2011 af februar 2011: Forordning.

Resumé af forordning (EU) nr. 181/2011: Resumé 


22. Ankenævn

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro behandler klager fra kunder over problemer oplevet i bus, tog eller metro, hvis kunden allerede har rettet henvendelse til trafikselskabet uden at opnå en for kundens synspunkt tilfredsstillende ordning. Se venligst Ankenævnets hjemmeside: www.abtm.dk.

Center for Klageløsning

Klager kan også indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives på ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse mail@abildskou.dk.

Borgere med bopæl udenfor Danmark

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse mail@abildskou.dk.


Gældende fra 2.1.2017 indtil ny udstedes. Kontakt venligst Abildskou hvis tvivlsspørgsmål.