Ankenævn

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro behandler klager fra kunder over problemer oplevet i bus, tog eller metro, hvis kunden allerede har rettet henvendelse til trafikselskabet uden at opnå en for kundens synspunkt tilfredsstillende ordning. Se venligst Ankenævnets hjemmeside: www.abtm.dk.

Center for Klageløsning

Klager kan også indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives på ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse mail@abildskou.dk.

Borgere med bopæl udenfor Danmark

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse mail@abildskou.dk.