Bagage og rejsegods

Håndbagage kan medtages i bussen, såfremt pladsforholdende efter chaufførens skøn tillader det. I modsat fald anbringes håndbagage i bussens bagagerum.

Der ydes ikke erstatning for eventuelle skader på rejsegods, herunder for beskadigede effekter i kufferter, rygsække, rejsetasker mv., der ikke var ordentligt pakket ind eller tilstrækkeligt beskyttet.

Bortkommen bagage og rejsegods erstattes ikke. Det anbefales, at der tegnes en forsikring til dækning af beskadiget eller bortkommen bagage, samt at der påføres navn på bagagen. Passagererne har selv ansvaret for, at kufferter og anden bagage kommer med bussen og bør kontrollere, at dette finder sted.

Hver passager kan max. medtage 20 kg. rejsegods (max. 12 kg. pr. stk. rejsegods), og det skal omfangsmæssigt ligge indenfor, hvad der må skønnes almindeligt/rimeligt. En almindelig kuffert og en lille taske kan medtages uden ekstra omkostninger. Hvis chaufføren bedømmer, at omfanget af bagage er for stort, kan han nægte at tage det med eller kræve særskilt betaling.

Der kan på hjemmeside og app. tilkøbes plads til ekstra kuffert/taske. Der kan ligeledes tilkøbes plads til specialbagage: Golftasker, ski, surfbrætter med en maksimal længde på 220 cm eller musikinstrumenter, der ikke vejer over 40 kg.