Buspassageres rettigheder

Der henvises til forordning nr. 181/2011 af februar 2011: Forordning.

Resumé af forordning (EU) nr. 181/2011: Resumé